PREVENIREA SI COMBATEREA  DĂUNĂTORILOR

Cea mai bună măsură împotriva apariţiei dăunătorilor în apartament, casă şi grădină este prevenirea . Măsurile preventive sunt de asemenea mai puţin costisitoare şi mai puţin poluante pentru mediu decât sunt anumite metode de combatere, ce intră în acţiune când există deja o problemă a dăunătorilor. În principiu orice măsură de preîntâmpinare a apariţiei dăunătorilor urmăreşte să amenajeze spaţiul de locuit al apartamentului sau casei sau suprafaţa grădinii în aşa fel încât acestea, pe cât posibil, să nu favorizeze înmulţirea în masă a vreunei specii de organisme dăunătoare.
În apartamente sau case, agenţii dăunători sau supărători găsesc adesea condiţii ideale pentru înmulţirea în masă. Asemenea condiţii prielnice sunt create printre altele de următorii factori:

–   încăperi încălzite, ce oferă o climă optimă pentru dăunători,

–   coridoare şi cotloane astupate ce oferă dăunătorilor posibilitatea de a se ascunde sau de a depune ouă,

–   cămări de alimente, ce reprezintă surse bogate de hrană pentru organismele dăunătoare.

Împotriva atacului dăunătorilor sunt recomandate următoarele măsuri preventive pentru apartamente şi case:

–   curăţarea regulată a camerelor de zi, sufrageriilor şi bucătăriilor. Aspiratul, măturatul şi spălatul cu detergenţi şi dezinfectanţi ecologici universali sau pe bază de acid acetic sunt suficiente ca măsuri de igienă. In nici un caz nu este necesar să se încerce sterilizarea clinică a locuinţei.

–   pivniţele şi debaralele trebuie măturate în mod regulat,

–   suprafeţele întunecoase ce prezintă un grad ridicat de umezeală, de exemplu în spatele dulapurilor de bucătărie, al frigiderelor, al maşinilor de spălat etc, trebuie curăţate la intervale regulate.

–   orice resturi de mâncare pe masă, podea, în dulapul de alimente sau rămase pe veselă trebuie imediat îndepărtate.

–      păstrarea alimentelor la temperaturi scăzute şi în recipiente închise sau sigilate, precum şi depozitarea acestora în locuri uscate şi inaccesibile pentru dăunători.

-golirea regulată a coşurilor şi tomberoanelor de gunoi. În special tomberoanele cu resturi biodegradabile reprezintă un mediu propice pentru fecundarea, depunerea şi eclozarea ouălor a diferite specii de insecte, cum sunt de exemplu muştele de fructe (drosofile).

–  instalarea plaselor apărătoare de muşte şi ţânţari împiedică pătrunderea nedorită a diverse insecte.

–   umiditatea aerului trebuie diminuată prin mai multe modalităţi de aerisire efectuate în mod regulat. Un mijloc de aerisire constă în deschiderea completă a tuturor ferestrelor preţ de câteva minute, după care se pot închide la loc. Cealaltă variantă presupune deschiderea în acelaşi timp a unei ferestre şi a unei uşi paralele din cameră, pentru a se face curent, lăsându-le astfel un timp ceva mai îndelungat. Este recomandabil ca aceste metode de aerisire să fie practicate şi pe parcursul iernii.

–    controlarea şi asanarea regulată a îngrăşămintelor naturale folosite pentru plantele de apartament sau din casă.